"zpět na soutěž"

 

Soutěž Radia Egrensis a BC Gleissner-rozhlasová soutěž“

V rozhlasové stanici Radio Egrensis bude realizována soutěž s názvem „Soutěž Radia Egrensis a BC Gleissner“, v termínu od 15.11. 2017 do 30.04.2018 (dále jen jako soutěž).

O co soutěžíme:

Měsíční výhra: 15.11.2017-30.4.2018 – poukaz na nákup nábytku a doplňků v hodnotě 200EUR.

Hlavní výhra: Poukaz na nákup nábytku a doplňků v hodnotě 2000EUR.

Pravidla soutěže:

O měsíční a hlavní výhru může hrát ten účastník, který se do soutěže zaregistruje od 15.11.2017 do 30.04.2018 na nových internetových stránkách www.gleissner-nabytek.cz, kde vyhledá správnou odpověď na soutěžní otázku a vyplní účastnický formulář. Počet výherců měsíčně 1, počet výherců Hlavní výhry 1, počet výherců celkem: 7.

 

Zadavatel a realizátor soutěže:

Dietmar Kiermaier, SPECTRUM Medienagentur GmbH, Produzent und Redakteur, Geschäftsleitung
Tel.: 09631/4900, Fax:  09631/5169, www.spectrum.de  , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Geschäftssitz: 95643 Tirschenreuth, Amtsgericht Weiden: Reg-Nr. HRB 2610

Realizátorem soutěže byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím rozhlasové stanice a webu až do fáze výběru výherců k 31.12.2017 pověřena společnost Radio Egrensis s r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČ: 26370298, DIČ:CZ26370298, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15750.

 

Podmínky účasti v soutěži a předání výher: Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se zadavatelem nebo realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Do losování o měsíční a hlavní výhru budou zařazeny všechny registrace se správnou odpovědí na aktuální soutěžní otázku. Registrace s neúplnými údaji a bez správné odpovědi na aktuální soutěžní otázku nemohou být do slosování zařazeny.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže, případně zadavatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže zadavateli/realizátorovi je zadavatel/realizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Zadavatel zajistí předání a čerpání výhry. Výhru je nutné osobně převzít, výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výhru výherce nevyzvedne ve lhůtě stanovené zadavatelem a realizátorem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

 

Uveřejnění pravidel soutěže:

Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.gleissner-nabytek.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

 

Oprávnění zadavatele a/nebo realizátora:

Zadavatel a/nebo realizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj.kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je-li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je zadavatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů, v takovém případě je pak zadavatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Egrensis

rádio


Prosím, zvolte si typ přehrávání našeho živého vysílání. Příjemný poslech.