Podle výsledků posledního průzkumu poslechovosti, který byl realizován společnostmi STEM/MARK a MEDIAN je Radio Egrensis nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Karlovarském kraji. 

Jednu z našich frekvencí si týdně naladí až 68 000 posluchačů. Děkujeme :)

Video vyrobila: regionální internetová televize MVTV 

Egrensis

rádio


Prosím, zvolte si typ přehrávání našeho živého vysílání. Příjemný poslech.